• ไลท์เฮ้าส์ สตูดิโอ
  • อาคารพาณิชย์ เขาใหญ่
  • อาคารพาณิชย์ หนองจอก
  • บจก. ชริมพ์เอ็กซ์เพรส
  • บจก. ศรีทองเท็กซ์ไทล์
  • สปา คุณเดชอุดม มหาศรานนท์
  • Auto Prime Showroom